Mcconnell širdies sveikatos centro gydytojų padėjėjas

Žurnalas pradėtas leisti m. Kasmet išeina 1 tomas 6 numeriai. Žurnalas yra Lietuvos mokslo periodikos asociacijos narys.

hipertenzijos simptomai baiminasi kaip vartoti kordicepsą sergant hipertenzija

The journal publishes scientific articles in Lithuanian, English and other languages. The journal has been published since vol.

The journal is a member of the Association of Lithuanian Serials Gerb. Nuo metų sausio 1 dienos rašykite redakcijai, siųskite straipsnius nauju el. Žurnale Sveikatos mokslai publikuojami straipsniai recenzuojami dviejų redakcinės kolegijos narių arba ekspertų. Žurnalo redkolegija naudoja CrossCheck pateiktų rankraščių originalumui nustatyti. The articles in journal Health Sciences are reviewed by two members of Editorial Board or by its appointed experts. The journal Editors use CrossCheck to verify the originality of submitted papers.

CrossCheck is powered by the ithenticate software from iparadigms service. Santrauka Ūminis miokardo infarktas viena iš pagrindinių mirties priežasčių Lietuvoje. Gydymo sėkmė priklauso nuo to, kaip greitai atkuriama miokardo kraujotaka. Tyrimo tikslas nustatyti, kiek pacientai delsia nuo ūminio miokardo infarkto simptomų atsiradimo iki sprendimo kreiptis medicinos pagalbos, identifikuoti rizikos faktorius, susijusius su delsimu. Atliktas prospektyvinis anketinis tyrimas individualiai apklausiant pacientų, susirgusių ūminiu miokardo infarktu.

Galutinėje analizėje dalyvavo Darbo rezultatai: laiko, praėjusio nuo simptomų atsiradimo iki sprendimo kreiptis medicinos pagalbos mediana 25; 75 procentilės buvo 89; min. Išvados: pacientai, susirgę ūminiu miokardo infarktu, per esant hipertenzijos slėgiui nesikreipė medicinos pagalbos; nustatyti šie rizikos veiksniai, lemiantys ilgesnę delsimo trukmę: gyvenimas kaime, simptomų pasireiškimas naktį, tikėjimas, jog simptomai susiję su kita mcconnell širdies sveikatos centro gydytojų padėjėjas.

Būtina gerinti visuomenės žinias apie ūminio miokardo infarkto klinikinius simptomus. Įvadas Europoje beveik pusę 47 proc. Nurodoma, jog Lietuva yra viena iš Europos šalių, kurioje mirtingumas nuo KV Žurnalo tinklalapis: ligų iki 75 m.

Mcconnell širdies sveikatos centro gydytojų padėjėjas iš viso mirė mcconnell širdies sveikatos centro gydytojų padėjėjas, iš jų net 56,5 proc. Pagrindinis ūminio miokardo infarkto ŪMI gydymo tikslas kraujotakos atkūrimas pažeistoje raumens zonoje.

kgb | SLAPTAI - Part 10

Naudojami įvairūs būdai miokardo perfuzijai atkurti, tačiau bene svarbiausias kriterijus geroms baigtims pasiekti yra kuo trumpesnis laikas, praėjęs nuo simptomų pradžios iki kraujotakos atkūrimo kiek hipertenzija. Maždaug trečdalis mirčių nuo ŪMI ištinka per kelias valandas nuo simptomų pradžios ir dažniausiai dar nespėjus pasiekti ligoninės [5], o ankstyvas gydymas, ypač per pirmą auksinę valandą, lemia mažesnį miokardo raumens pažeidimo plotą, mirtingumą ir negalią [6].

Vis dėlto tyrimai rodo, jog laikas nuo simptomų pradžios iki kreipimosi į gydymo įstaigą svyruoja nuo kelių minučių iki kelių dienų [7]. Pagalbos delsimą susirgus ŪMI galima suskirstyti į tris fazes: 1 sprendimo laikas tai laikas nuo simptomų atsiradimo iki pasiryžimo ieškoti medicinos pagalbos, 2 laikas nuo pasiryžimo kviesti pagalbą iki pirmo medicininio kontakto, mcconnell širdies sveikatos centro gydytojų padėjėjas hospitalizavimo laikas tai laikas nuo pirmo medicininio kontakto kaip cukrinis diabetas veikia hipertenziją atvykimo į ligoninę ir pagalbos joje [8].

Bene svarbiausias periodas yra pirmasis, kadangi dažniausiai užtrunka ilgiausiai ir gali būti efektyviai sumažintas, jei pacientai identifikuotų ŪMI simptomus ir anksti kreiptųsi pagalbos [9]. Atlikta nemažai tyrimų, kuriais siekiama nustatyti galimas uždelsto kreipimosi priežastis įvairiose šalyse [7, 10 13], tačiau Lietuvoje tokio pobūdžio tyrimų rasti nepavyko.

Mūsų darbo tikslas nustatyti kiek pacientai delsia nuo ŪMI simptomų atsiradimo iki sprendimo kreiptis medicinos pagalbos sprendimo laikas raudonojo vyno nauda sveikatai, identifikuoti rizikos faktorius, susijusius su mcconnell širdies sveikatos centro gydytojų padėjėjas kreipimusi medicinos pa- Adresas susirašinėti: Ignė Bunevičiūtė, el.

Miokardo infarkto rizikos veiksnių dažnis tirtoje populiacijoje PAH pirminė arterinė hipertenzija; CD cukrinis diabetas; KŠL koronarinė širdies liga Tyrimo medžiaga ir metodai Atliktas prospektyvinis anketinis tyrimas individualiai apklausiant pacientus m. Apklausą sudarė originaliai tam paruoštas klausimynas. Ligoniai buvo informuoti, kad apklausa anoniminė, paaiškinta tyrimo eiga ir tikslas, gautas sutikimas dalyvauti tyrime ir leidimas rinkti informaciją iš ligos istorijos tyrimo tikslams.

Informacijos rinkimas buvo suskirstytas į du etapus. Pirmuoju buvo vykdoma individuali žodinė kiekvieno paciento apklausa, renkama ši informacija: demografiniai duomenys, ligos pradžioje pasireiškę simptomai, informacija apie patį įvykį, hospitalizaciją, susirūpinimas ir domėjimasis sveikata. Antruoju etapu buvo renkama informacija iš ligos istorijos: ŪMI charakteristika, medicininė anamnezė.

aštanga jogos širdies sveikata pentalginas nuo hipertenzijos

Apklausta pacientų, iš kurių į galutinę analizę pateko Lyginant kategorinius kintamuosius tarp 2 grupių taikytas χ 2 testas, kiekybinių duomenų tarp grupių palyginimui naudotas Mann-Whitney testas neparametriniams kintamiesiems, siekiant išsiaiškinti rizikos veiksnius, lemiančius uždelstą kreipimąsi į gydymo įstaigą I grupė vs. II grupėbuvo taikoma binarinė logistinė regresinė analizė.

Kiekybiniams kintamiesiems pateikti vidurkiai ir standartiniai nuokrypiai, kategoriniams kintamiesiems - absoliutūs skaičiai Nprocentinė jų išraiška proc. Rezultatai Iš apklaustų pacientų galutinėje analizėje dalyvavo 94 94 proc. Pacientų amžiaus vidurkis 64 ± 11 metai, 40 42,6 proc.

Mokslas + technologija

Laiko, praėjusio nuo simptomų pradžios iki sprendimo kreiptis medicinos pagalbos paieškos mediana 25; 75 procentilės buvo 89; min. MI rizikos veiksnių dažnis ir laiko, praėjusio nuo simptomų atsiradimo iki sprendimo kreiptis medicinos 2 diagrama.

lėtinis inkstų nepakankamumas su hipertenzija diuretikas liaudies vaistas nuo hipertenzijos

Laiko, praėjusio nuo miokardo infarkto simptomų atsiradimo iki sprendimo kreiptis medicinos pagalbos, pasiskirstymo dažnis. Pagrindinių miokardo infarkto rizikos veiksnių dažnis I ir II grupėje. PAH pirminė arterinė hipertenzija; CD cukrinis diabetas; KŠL koronarinė širdies liga 8 7 pagalbos, pasiskirstymas pateikti atitinkamai 1 ir 2 diagramose.

Laiko mediana 25; 75 procentilės nuo simptomų atsiradimo iki pirminės koronarinės intervencijos PKI atlikimo buvo ; min. Amžiaus vidurkis tarp grupių nesiskyrė 64 ± 10 m. I ir II grupių kokybiniai demografiniai duomenys ir MI rizikos veiksnių pasiskirstymo dažnis pateikti atitinkamai 1 lentelėje ir 3 diagramoje.

Dažniausias simptomas susirgus ŪMI abejose grupėse 1 lentelė.

  1. Description | Santrumpa ieškiklis | Puslapiui
  2. Отправляйся домой, уже поздно.
  3. Mokslas + technologija

N Proc. Moteriška lytis 26 46, ,8 0, Gyvena kaime 8 14, ,6 0, Gyvena vienas 16 28, ,3 0, Pagrindinis išsilavinimas Vidurinis išsilavinimas 7 12,5 9 23,7 0,6 0, ,1 9 23,7 0, 2 lentelė. Simptomų pasireiškimo dažnio palyginimas tarp grupių pateiktas 2 lentelėje.

Ar per karantiną dirbate?

Visi tirti rizikos veiksniai pateikti 3 lentelėje. Akivaizdu, jog daugeliu ŪMI atvejų pagalbos paieška yra vėlyva, tačiau panašūs rezultatai identifikuojami ir kitose šalyse. Kinijoje atliktame tyrime nustatyta, jog ilgiau nei 1 valandą delsė 70,8 proc.

Delsimo laiko mediana 25; 75 procentilės taip pat pasiskirsto nevienodai: mūsų atliktame tyrime 89; min. Prancūzijoje, 65 min.

Buvo pasirašytas Susitarimas dėl Nepriklausomų Valstybių Sandraugos sudarymo. Lemtingas Ukrainos vaidmuo Išsamiai žinome, kaip naktį iš  gruodžio 7-osios į 8-ąją Belovežo girios viduryje jautėsi pirmasis nepriklausomos Ukrainos prezidentas Leonidas Kravčukas. Po vakarienės rusai su baltarusiais nuėjo į pirtį, o Ukrainos prezidentas su savaisiais patraukė pakvėpuoti grynu oru spaudė čia neįprastas 30 laipsnių šaltis. Vaikštinėjo ir tarėsi apie dvi valandas.

Ispanijoje, min. Jungtinėje Karalystėje, 74 min. Suomijoje, 55 min. Vokietijoje, 50 min. Olandijoje, 42 min. Kanadoje ir 50 min. Švedijoje [17], tačiau reikia paminėti, jog pastarajame tyrime buvo vertinamas delsimas iki pagalbos paieškos tik susirgus ŪMI su ST pakilimu ir tik tiems pacientams, kuriems buvo taikoma intraveninė trombolizė, kas lėmė rezultatų skirtumą tarp šio ir mūsų atlikto tyrimo.

no-shpa sergant hipertenzija hipertenzijos rekomendacijų klasifikacija

Įvairios studijos skirtingai nurodo rizikos faktorius, lemiančius ilgesnę sprendimo kviestis mcconnell širdies sveikatos centro gydytojų padėjėjas pagalbą trukmę m. Tokias pačias išvadas galima padaryti ir apie mūsų tyrime identifikuotą rizikos veiksnį simptomų pasireiškimą naktį, jis studijų buvo tiek patvirtintas [19], tiek paneigtas [20]. Kalbant apie kitus tyrime nustatytus rizikos veiksnius gyvenimą kaime didesnis atstumas iki gydymo įstaigossimptomų tapatinimą su kita liga, tai daugelio studijų identifikuoti faktoriai, lemiantys vėlesnį medicinos pagalbos suteikimo laiką [10,12].

Tyrimuose nagrinėjami ir kiti galimi rizikos veiksniai: arterinė hipertenzija, cukrinis diabetas, rūkymas, krūtinės angina, buvęs miokardo infarktas, prieš tai atlikta koronarinė revaskuliarizacija ar širdies šuntavimo operacija, tačiau rezultatai dviprasmiški [18, 21]. Taigi, reikia nepamiršti, kad kiekvienoje šalyje pacientai turi tik jiems būdingas tradicijas, kultūrą, mentalitetą, kurie lemia požiūrį ne tik į sveikatą, bet ir į pagalbos paiešką susirgus, dėl to rizikos veiksniai, predisponuojantys pavėluotą kreipimąsi medicinos pagalbos, gali labai skirtis kiekvienoje valstybėje.

Šio tyrimo trūkumai ištirta populiacija yra per maža norint nustatyti rizikos veiksnius Lietuvos mastu, be to, tokio pobūdžio analizė visuomet turi bene didžiausią minusą pacientui reikia kuo tiksliau prisiminti, kada ŪMI simptomai prasidėjo, kas gali būti labai subjektyvu.

Tačiau tyrimas atskleidė, jog uždelstas kreipimasis medicinos pagalbos aktuali problema, kuri, remiantis rezultatais, galėtų būti mažinama informuojant visuomenę apie ŪMI klinikinius simptomus, taip gerinant pacientų žinias ir padedant įtarti šią ligą bei užtikrinti ankstesnį kreipimąsi į gydymo įstaigą.

Išvados 1. Pacientai per ilgai delsė ir nesikreipė medicinos pagalbos susirgus ŪMI. Identifikuoti šie rizikos faktoriai, lemiantys ilgesnę sprendimo kreiptis medicinos pagalbos trukmę: simptomų pasireiškimas naktį, gyvenimas kaime, simptomų tapatinimas su kita liga. Būtina gerinti visuomenės žinias apie ŪMI klinikinius simptomus, siekiant įtarti šią ligą ir anksčiau pradėti ieškoti medicinos pagalbos. Literatūra 1. Mirties priežastys išankstiniai duomenys Vilnius: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija.

Higienos instituto Hipertenzijos veiksmų algoritmas informacijos centras, Higienos instituto Sveikatos informacijos centras.

Dienos kadras

Lietuvos sveikatos statistika Vilnius: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija. Implemention of reperfusion therapy in acute myocardial infarction.

A policy statment from the European Society of Cardiology. Eur Heart J. Early thrombolytic treatment in acute myocardial infarction: reappraisal of the golden hour. Lancet ; Factors associated mcconnell širdies sveikatos centro gydytojų padėjėjas prehospital delays in the presentation of acute stroke in urban China.

Reducing delay in seeking treatment by patients with acute coronary syndrome and stroke: a scientific statement from the American Heart Association Council on cardiovascular nursing and stroke council. A nursing intervention to reduce prehospital delay in acute coronary syndrome: a randomized clinical trial. Predictors of delay in seeking health care among myocardial infarction patients, minia district, Egypt. Factors associated with prolonged prehospital delay of African Americans with acute myocardial infarction.

Pre-hospital delay in patients with first time myocardial infarction: an observational study in a northern Swedish population.

Factors associated with delay in seeking health care for hospitalized patients with acute coronary syndromes: the GREECS study. Treatment-seeking delays in patients with acute myocardial infarction and use of the emergency medical service. J Pirminės hipertenzijos etiologija Med Res. Multivariate analysis of predictors of prehospital delay in acute coronary syndrome.

Factors influencing prehospital patient delay in patients with acute myocardial infarction. Factors related to patient delay time in patients with acute myocardial infarction ST segment elevation and essential hypertension.

Time to presentation with acute myocardial infarction in the elderly: associations with race, sex, and socioeconomic characteristics. The mcconnell širdies sveikatos centro gydytojų padėjėjas of prehospital delay in myocardial infarction. Tamošiūnas, R. Ruseckaitė, M. Laukytė, I.

Bunevičiūtė Key words: acute myocardial infarction, prehospital delay, risk factors.

Parazitai tavo viduje