Priedas prie pensijos priklauso ne visiems

II laipsnio hipertenzijos pensija. Arterinė hipertenzija

Turinys

  II laipsnio hipertenzijos pensija

  Per 5 darbo dienas šie dokumentai persiunčiami Socialinės apsaugos II laipsnio hipertenzijos pensija darbo ministerijai. Dalintis Suskleisti Kas gali gauti išmokas?

  Pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinės pensijos gavėjui mirus, jo sutuoktiniui ir vaikams ar įvaikiams skiriama valstybinė našlių ir našlaičių pensija, jeigu jie yra LR piliečiai. Našlių valstybinė pensija skiriama, jei našlys ar našlė: sukako senatvės pensijos amžių ar buvo pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu iki sutuoktinio mirties arba per 5 metus nuo jo mirties; augina mirusio asmens vaikus ar įvaikius iki 18 metų besimokančius — iki 19 metų ; slaugo namuose mirusiojo vaikus ar įvaikius, kuriems nustatyta 75— proc.

  Jei nėra sutuoktinio, našlių pensija gali būti skiriama globėjui ar rūpintojui, auginančiam mirusiojo vaikus ar įvaikius iki 18 metų besimokančius — iki 19 metų arba slaugančiam namuose neįgalius 75— proc.

  II laipsnio hipertenzijos pensija

  Našlaičių valstybinė pensija skiriama, jei mirusiojo vaikai ar įvaikiai yra: iki 18 metų amžiaus; aukštųjų, profesinių bei bendrojo lavinimo mokyklų dieninių ar nuolatinių skyrių studentai ir moksleiviai - iki šių mokyklų baigimo, bet ne ilgiau, negu kol jiems sukaks 24 metai; vyresni kaip 18 metų, tačiau buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais iki jiems sukako 18 metų.

  Jiems pensija mokama visą neįgalumo laiką. Dalintis Suskleisti Kokius dokumentus reikia pateikti?

  • Lek-va sergant hipertenzija
  • Priedas prie pensijos priklauso ne visiems
  • Spausdinimo versija Pasidalink Kreipiasi skaitytojai Valdžios sprendimas mokėti sunkiai sergantiems pensininkams priežiūros išlaidų tikslines kompensacijas pensinio amžiaus pacientus supriešino su medikais.
  • Nurodo, kad Neįgalumo ir darbingumo nustatyto tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos I teritorinis skyrius toliau — ir NDNT Klaipėdos skyriusatlikęs darbingumo lygio vertinimą, akte Nr.

  Pirmojo ar antrojo laipsnio valstybinių pensijų gavėjui mirus, jo sutuoktinis, vaikai ar įvaikiai yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gali kreiptis dėl valstybinės našlių ar našlaičių pensijos skyrimo.

  Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą pasą, asmens tapatybės kortelę, gimimo liudijimą. Dokumentą nurodantį nuolatinę gyvenamąją vietą pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, neturintys gyvenamosios vietos — pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, nuolat gyvenantys užsienyje — pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą užsienio valstybėje arba kitą asmens gyvenamąją vietą užsienio valstybėje patvirtinantį dokumentąjei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre.

  II laipsnio hipertenzijos pensija

  Mirties liudijimo nuorašą, jei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre. Dokumentus, patvirtinančius giminystės ryšius su mirusiuoju II laipsnio hipertenzijos pensija liudijimo nuorašą, našlaičių gimimo liudijimo nuorašus arba teismo sprendimą, nustatantį giminystės ryšius, ir kitajei šių duomenų nėra LR Gyventojų registre.

  II laipsnio hipertenzijos pensija

  Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotas darbingumo lygio pažymas invalidumo pažymėjimą iki m. Mokymo įstaigų išduotą pažymą, jei kreipiasi studijuojantis ar besimokantis mirusiojo vaikas ar įvaikis. Dokumentą, patvirtinantį globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, jei kreipiasi asmuo paskirtas mirusiojo vaikų ar įvaikių globėju ar rūpintoju.

  II laipsnio hipertenzijos pensija

  Sprendimą dėl valstybinės našlių ar našlaičių pensijos skyrimo priima LR pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas komisijos pirmininko pavaduotojas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje II laipsnio hipertenzijos pensija.

  Apie sprendimą asmuo informuojamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo priėmimo.