II skyrius – Gydytojai ir pacientai

Nepriklausoma slaugos intervencija dėl hipertenzijos, ethics_manual_lithuanian

Kas yra medicinos etika? Apsvarstykite medicinos praktikos atvejus, kurie galėtų hipertenzijos onkologija beveik kiekviename pasaulio kampelyje: 1. Gydytojas P. Į ligoninę atvežama jauna moteris.

Ją atvežusi motina iš karto išvyksta, pranešusi priimančiai slaugytojai, kad turi prižiūrėti kitus savo vaikus. Pacientė kraujuoja iš makšties ir jaučia stiprų skausmą. Jis skubiai atlieka dilatacijos ir grandymo procedūras ir nurodo slaugytojai išsiaiškinti, ar pacientė galės susimokėti už tolesnį gydymą ligoninėje, kol ją bus saugu išrašyti. Pats nepakalbėjęs su paciente, gydytojas P.

Gydytoją S. Ji mano, kad taip yra švaistomi sveikatos priežiūros ištekliai, bet pacientų sveikata nuo to nepagerėja. Gydytoja nusprendžia pasakyti tokiems pacientams, kad ji daugiau nebegydys jų, jei jie ir toliau kreipsis į kitus gydytojus dėl to paties negalavimo. Gydytoja S. Gydytojas B. Jam miokarditas su hipertenzija nerimą vyresniojo chirurgo elgesys operacinėje.

Retų ir nediagnozuotų ligų koordinacinis centras

Šis chirurgas taiko pasenusius chirurgijos metodus, dėl kurių operacijos trunka ilgiau, po operacijų pacientai patiria stipresnį skausmą ir ilgiau sveiksta. Be to, vyresnysis chirurgas dažnai šiurkščiai juokauja apie pacientus ir savo juokeliais akivaizdžiai vargina jam asistuojančias slaugytojas. Kaip jaunesnysis personalo narys, gydytojas B. Vis dėlto jis jaučia, kad šioje situacijoje turėtų ko nors imtis.

Į mažo miestelio bendrosios praktikos gydytoją T. Gydytoja kviečiama dalyvauti naujo nesteroidinio vaisto nuo uždegimo, skirto osteoartritui gydyti, klinikiniame tyrime. Jai pasiūloma tam tikra pinigų suma už kiekvieną į tyrimą įtrauktą pacientą. SMTO atstovas ją tikina, kad yra gauti visi tyrimui reikalingi leidimai, taip pat ir etinės priežiūros komiteto patvirtinimas. Gydytoja T. Daugiau nieko neklausinėdama apie mokslinius ar etinius tyrimo aspektus, ji priima šį pasiūlymą.

Nepriklausoma slaugos intervencija dėl hipertenzijos Contract Research Organization C. Kiekvienas iš šių atvejų skatina etinius apmąstymus. Šiose situacijose keliami ne moksliniai ar techniniai klausimai, pavyzdžiui, kaip gydyti diabetą ar atlikti dvigubo šuntavimo operaciją, bet su gydytojo elgesiu ir sprendimų priėmimu susiję klausimai apie vertybes, teises ir pareigas. Su tokio pobūdžio klausimais gydytojai susiduria taip pat dažnai kaip ir su moksliniais ar techniniais.

nepriklausoma slaugos intervencija dėl hipertenzijos Ar jūs duodate su hipertenzija

Medicinos praktikoje, nepriklausomai nuo specializacijos ar situacijos, į kai kuriuos klausimus atsakyti yra daug lengviau negu spręsti etines problemas. Atstatyti nesudėtingai lūžusį kaulą arba susiūti paprastą plėštinę žaizdą nėra sunku gydytojams, įpratusiems atlikinėti šias procedūras.

ACHI SISTEMINIS INTERVENCIJŲ SĄRAŠAS - ĮVADAS IR TURINYS

Taip pat ir etiniai klausimai medicinoje ne visi vienodai sudėtingi. Į kai kuriuos iš jų galima palyginti lengvai atsakyti, nes yra priimtas bendras sutarimas dėl to, kaip teisingai pasielgti atitinkamoje situacijoje pavyzdžiui, gydytojas visada turi gauti paciento sutikimą būti tiriamuoju asmeniu.

Kiti klausimai yra kur kas sudėtingesni, ypač tie, kurių atžvilgiu nėra sutarimo arba kai bet kuri problemos sprendimo alternatyva turi trūkumų pavyzdžiui, svarstant nepakankamų sveikatos priežiūros išteklių klausimą.

Apsauginių drabužių nusirengimas

Taigi kas būtent yra etika ir kaip ji padeda gydytojams spręsti panašaus pobūdžio klausimus? Paprastai kalbant, etika yra mokslas apie moralę — kruopščiai ir metodiškai atliekama moralinių sprendimų ir žmogaus veiklos nesvarbu — buvusios, esamos ar būsimos refleksija bei analizė. Moralė yra žmogaus priimamų sprendimų nepriklausoma slaugos intervencija dėl hipertenzijos jo elgsenos vertybinis matmuo.

ethics_manual_lithuanian

Remdamiesi anksčiau minėtais apibrėžimais, galime teigti, kad etika yra tai, ką mes žinome, o nepriklausoma slaugos intervencija dėl hipertenzijos — tai, ką mes darome. Etika ir moralė yra glaudžiai susijusios: etika siekia pateikti žmonėms racionalius moralumo kriterijus, kuriais remdamiesi jie galėtų apsispręsti ir elgtis būtent taip, o ne kitaip. Kadangi etika nagrinėja visus žmogaus elgesio ir sprendimų priėmimo aspektus, tai yra labai plati ir sudėtinga mokslinių tyrinėjimų sritis, apimanti daug krypčių arba temų.

Šio vadovo dėmesio centre yra medicinos etika — etikos kryptis, nagrinėjanti moralinius klausimus medicinos praktikoje. Medicinos etika yra susijusi su bioetika biomedicinos etikatačiau jos nėra tapačios. Medicinos etika daugiausia nagrinėja medicinos praktikos problemas, o bioetika yra labai plati disciplina: ji analizuoja bendresnius, su biologijos mokslų raida susijusius etinius klausimus.

nepriklausoma slaugos intervencija dėl hipertenzijos masažuoklis nuo hipertenzijos

Bioetika skiriasi nuo medicinos etikos dar ir tuo, kad nereikalauja pripažinti tam tikrų tradicinių vertybių, kurios, kaip matysime antrame skyriuje, yra kertinės medicinos etikoje.

Medicinos etika, kaip akademinė disciplina, turi savo specialią terminologiją, nes daug sąvokų yra perimta iš filosofijos. Kadangi šio vadovo skaitytojai gali ir neturėti filosofijos pagrindų, pačiame tekste arba vadovo pabaigoje esančiame žodynėlyje pateikiami pagrindinių sąvokų apibrėžimai.

Kodėl reikia studijuoti medicinos etiką?

  • Sartanai gydant hipertenzijos apžvalgas
  • Medicinos etikos vadovas | Lietuvos gydytojų sąjunga
  • ethics_manual_lithuanian – WMA – The World Medical Association
  •  - Потише и помедленнее.

Visi šie argumentai yra iš dalies, bet tik iš dalies, pagrįsti. Viso pasaulio medicinos mokyklose vis geriau suvokiama, kad jos turi skirti daugiau laiko ir lėšų savo studentų etikai lavinti. Šiuo požiūriu medicinos mokyklas smarkiai skatino ir palaikė tokios organizacijos kaip Pasaulio medicinos asociacija ir Pasaulio medicinos mokymo federacija žr.

Šios naujovės pacientams gali duoti labai daug naudos, tačiau gali padaryti ir žalos, priklausomai nuo to, kaip jos bus praktiškai taikomos. Norėdamos padėti gydytojams nuspręsti — ar jie turėtų užsiimti tokia veikla ir jei taip, tai kokios tokios veiklos sąlygos, — asocijuotos medicinos organizacijos turi pasitelkti įvairius analitinius sprendimų priėmimo metodus, o ne tie- siog aklai vadovautis egzistuojančiais etikos kodeksais. Nepaisant akivaizdžios medicinos etikos kaitos, beveik visi gydy- tojai sutinka, kad kertinės medicinos vertybės ir etiniai medicinos principai nekinta ar bent jau neturi kisti. Kadangi žmogus negali vi- sada būti sveikas, jam ir toliau reikės užjaučiančių, kompetentingų ir autonomiškų gydytojų, kurie juo pasirūpintų. Medicinos etika gali kisti ir laikui bėgant kinta priklausomai nuo medicinos mokslo ir technologijų raidos bei socialinių vertybių per- mainų, kurios skirtingose šalyse priimamos įvairiai.

Skaitant šį vadovą turėtų paaiškėti, kokią reikšmingą vietą medicinos mokymo procese užima medicinos etika. Tiesiog galima apibendrinti, kad etika yra ir visada buvo esminis medicinos praktikos komponentas.

Jos devintasis leidimas pakeičia aštuntąjį, išleistą metais.

Etikos principai, tokie kaip pagarba asmeniui, informuoto asmens sutikimas ir konfidencialumas, sudaro gydytojo ir paciento santykių esmę. Kita vertus, šių principų taikymas tam tikrose situacijose dažnai yra problemiškas: gydytojai, pacientai, jų šeimų nariai ir kiti sveikatos priežiūros darbuotojai gali nesutarti dėl geriausio tos situacijos sprendimo. Etikos studijos padeda medicinos studentams susipažinti su sudėtingomis situacijomis ir ieškoti racionalių jų sprendimo būdų bei vadovautis tam tikrais principais.

nepriklausoma slaugos intervencija dėl hipertenzijos hipertenzija ir sutrikusi inkstų funkcija

Etika taip pat svarbi nagrinėjant gydytojų santykius su savo kolegomis, su visuomene bei atliekant mokslinius medicinos tyrimus. Medicinos etika, medicininis profesionalizmas, žmogaus teisės ir teisė Etika, kaip matysime pirmame skyriuje, yra neatsiejama medicinos dalis jau nuo Hipokrato laikų. Senovės graikų gydytojas Hipokratas, gyvenęs V amžiuje prieš mūsų erą, laikomas medicinos etikos pradininku.

Hipokratas suformulavo medicinos, kaip profesijos, sampratą, pagal kurią gydytojai viešai pasižada pirmenybę teikti pacientų, o ne savo pačių interesams plačiau apie tai skaitykite trečiame skyriuje. Šiame vadove taip pat bus atskleistas akivaizdus etikos ir profesinės veiklos ryšys.

nepriklausoma slaugos intervencija dėl hipertenzijos jei inkstų hipertenzija ką daryti

Pastaruoju metu medicinos etikai didelę įtaką daro pokyčiai, vykstantys žmogaus teisių srityje. Pliuralistiniame, įvairias kultūras jungiančiame bei skirtingas moralines tradicijas pripažįstančiame pasaulyje tarptautinis sutarimas svarbiausiais žmogaus teisių klausimais gali sudaryti medicinos etikos pagrindus, priimtinus visų tautų ir kultūrų atstovams.

Be to, gydytojai dažnai susiduria su medicinos problemomis, atsirandančiomis dėl tokių žmogaus teisių pažeidimų kaip priverstinė migracija ar kankinimai. Medikams labai aktualios yra diskusijos apie tai, ar teisė į sveikatos priežiūrą yra viena iš žmogaus teisių; juk atsakymas į šį klausimą iš esmės lemia, kas vienoje ar kitoje šalyje gaus reikiamą sveikatos priežiūrą.

Он не пользовался своими обычными почтовыми ящиками - ни домашним, ни служебными. Он бывал в Университете Досися и использовал их главный компьютер. Очевидно, там у него был адрес, который он сумел утаить. Это хорошо защищенный почтовый ящик, и мне лишь случайно удалось на него наткнуться.  - Он выдержал паузу.

Šiame vadove bus nuodugniai svarstomi žmogaus teisių aspektai, hipertenzija ir prostatos vėžys poveikį medicinos praktikai. Medicinos etika yra neatsiejama ir nuo teisės. Dauguma šalių turi įstatymus, kurie apibrėžia, kaip nepriklausoma slaugos intervencija dėl hipertenzijos privalo spręsti pacientų priežiūros ir medicininių tyrimų metu iškylančias etines problemas.

nepriklausoma slaugos intervencija dėl hipertenzijos nėra ligos hipertenzijos

Be to, kiekvienoje šalyje už medicinos licencijavimą ir priežiūrą atsakingos institucijos turi teisę imtis tam tikrų sankcijų, o pasitaikius etikos pažeidimų, jas taikyti gydytojams. Tačiau etika ir teisė nėra visiškai tas pats. Palyginti su teise, etika dažniausiai nurodo aukštesnius elgesio standartus, o kai kuriais atvejais etikos požiūriu gydytojai turėtų ignoruoti įstatymus, jei šie reikalautų elgtis neetiškai.

Retų ir nediagnozuotų ligų koordinacinis centras

Dar hipertenzija 3 kas tai, skirtingų šalių įstatymai gali smarkiai skirtis, tačiau etika yra taikoma nepriklausomai hipertenzijos reiškinys šalies ir tautinių skirtumų.

Būtent todėl šio vadovo pagrindinis objektas yra etika, o ne teisė.

nepriklausoma slaugos intervencija dėl hipertenzijos hipertenzijos prevencijos vaizdo įrašas

Mokslas tiria tai, ką galima stebėti ir matuoti, o kompetentingas gydytojas atpažįsta ligos ar negalavimo simptomus ir žino, kaip sugrąžinti žmogui sveikatą.

Tačiau mokslu paremta medicina turi savo ribas, ypač kalbant apie žmogaus individualumą, kultūrą, religiją, laisvę, teises ir pareigas. Medicina kaip menas pasireiškia taikant medicinos mokslo ir technologijų laimėjimus konkretiems pacientams, šeimoms ir bendruomenėms, tarp kurių nėra dviejų vienodų. Dauguma skirtumų tarp asmenų, šeimų ir bendruomenių yra nefiziologiniai.