Arterinė hipertenzija (Padidėjęs kraujo spaudimas)

Ambulatorijų dėl hipertenzijos stebėjimas. Lina Zabulienė

Taip pat prašė iš atsakovo priteisti bylinėjimosi išlaidas. CMEK skundžiamoje Pažymoje pateikė išvadą, kad pareiškėjas yra tinkamas tolesnei vidaus tarnybai pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. Pareiškėjas pažymėjo, kad ilgą laiką jį vargina nugaros skausmai medialinė disko išvarža ir didelis kraujospūdis, kurių simptomai žymiai išryškėja po tarnybos, daug laiko jis praleidžia gydydamasis šias ligas.

Jo nuomone, pareiškėjas su II0 hipertenzija nėra tinkamas tolesnei vidaus tarnybai pagal Sąvade nustatytų reikalavimų I skiltį. Kad būtų paneigta kardiologų ir okulistų duota išvada bei išaiškinti jo ligos ir susirgimai, pareiškėjas turėjo būti tiriamas stacionare. Ekspertiniame sprendime pagrindine liga ir ar sveikatos problema yra laikomi šio sprendimo turinį lemianti, daugiausia tinkamumo vidaus tarnybai apribojimus įtakojanti liga ir ar sveikatos problema.

Jeigu tokios ligos ambulatorijų dėl hipertenzijos stebėjimas ar sveikatos problemos yra kelios, jos pagrindine liga ir ar sveikatos problema pripažįstamos visos. Be kita ambulatorijų dėl hipertenzijos stebėjimas, tvirtino, kad atsakovas turėjo remtis ir Sąvado Atkreipė dėmesį, kad šios komisijos posėdyje pareiškėjas nedalyvavo, nes nebuvo kviečiamas. Papildomai nurodė, kad jau nuo birželio mėnesio nebedirba vidaus tarnyboje.

Nėščiųjų arterinė hipertenzija

Iš viso vidaus tarnyboje yra išdirbęs 13 metų žr. Pažymėjo, kad Pažymoje buvo padaryta aiški techninė klaida, nes nebuvo įrašytas Sąvado Visi veiksmai buvo atlikti vykdant teisės aktų reikalavimus. Be kita ko, nurodė, kad pagrindinės ir gretutinės ligos bei sveikatos problemas pagal TLK—10 kodus buvo įrašytos į Pažymą, tačiau, akcentavo, kad buvo įrašyti tik TLK—10—AM kodai, t. CMEK priėmė ekspertinį sprendimą dėl pareiškėjo tolesnio tinkamumo vidaus tarnybai pagal Sąvado I skiltį individualiai įvertindama jo sveikatos būklę ir nustatytas diagnozes.

Nors pareiškėjui konstatuota hipertenzinė retinopatija, tačiau kitų organų taikinių pažeidimų nenustatyta. Indikacijų patvirtinti nurodytą diagnozę pareiškėjui stacionare nebuvo, jis buvo tirtas ambulatoriškai. Laikinojo nedarbingumo dėl arterinės hipertenzijos neturėjo, jokių vaistų nevartojo. Atsakovo nuomone, pareiškėjas nenurodė nė vienos objektyvios ir konkrečios priežasties ar objektyvių ir konkrečių faktų, naujų medicininių dokumentų, kurių CMEK nebūtų įvertinęs ekspertizės metu, ar argumentų, kad CMEK pažeidė teisės aktų reikalavimus, kad priėmė jo atžvilgiu ambulatorijų dėl hipertenzijos stebėjimas ekspertinį sprendimą, kad individualiai neįvertino būtent jo sveikatos būklės, jo tinkamumo vidaus tarnybai eiti pareigas pagal Sąvado I skiltį.

Papildomai nurodė, kad vieno gydytojo vienkartinio kraujospūdžio ambulatorijų dėl hipertenzijos stebėjimas rezultatai negali paneigti CMEK padarytos išvados.

ambulatorijų dėl hipertenzijos stebėjimas

Pabrėžė, kad pareiškėjas nuo m. Taigi, net ir panaikinus CMEK išvadą, ištirti pareiškėjo sveikatos būklę iš naujo nėra galimybės, jo sveikatos būklė vis tiek galėtų būti vertinama tik pagal medicininius duomenis iki išėjimo iš vidaus tarnybos žr.

ambulatorijų dėl hipertenzijos stebėjimas

Siuntime specializuotosios medicininės ekspertizės pagrindu buvo nurodytas Ekspertizės organizavimo ambulatorijų dėl hipertenzijos stebėjimas atlikimo tvarkos aprašo toliau — ir Aprašas CMEKįvertinusi surinktus ir turimus medicininius dokumentus, t. Specializuotosios medicininės ekspertizės aktą Nr. CMEK, gavusi ir įvertinusi VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Konsultacinės poliklinikos išrašą iš medicininių dokumentų kardiologo konsultacijamedicininių dokumentų kopijas iš Šiaulių ligoninės dėl atliktos stuburo kompiuterinės tomografijos, VšĮ Šiaulių centro poliklinikos Rėkyvos ambulatorijos išrašą iš medicininių dokumentų dermatologo konsultacija ir Šiaulių ligoninės išrašą iš medicininių dokumentų oftalmologo konsultacijabei patikrinusi nustatytų gydytojų specialistų pareiškėjo sveikatos būklę, vadovaudamasi Sąvado Kadangi Pažymoje buvo padaryta techninė klaida, nes neįrašytas Sąvado Iš esmės byloje ginčas kilo dėl Sąvado 27 p.

Be kita ko, teisėjų kolegija pastebi, kad nors pareiškėjas tiek skunde, tiek teismo posėdyje tvirtino, kad jį kamuoja nugaros skausmai, aukštas kraujospūdis, tačiau jis pripažino, kad dėl to į medikus nesikreipė, medikamentų nevartojo, laikinojo nedarbingumo dėl arterinės hipertenzijos neturėjo.

Iš byloje esančio Klausimyno matyti, kad pareiškėjas jį pildydamas nurodė, kad skundžiasi stuburo skausmais, tačiau jokių medikamentų nevartoja b. Šio Aprašo 2 p. Ekspertinė išvada yra CMEK gydytojo eksperto gydytojo specialisto išvada dėl tiriamojo tinkamumo vidaus tarnybai atlikus ekspertizę.

Ekspertinis sprendimas — CMEK gydytojų ekspertų gydytojų specialistų ekspertinių išvadų pagrindu priimtas sprendimas, nurodant ligą ar sveikatos problemą, vadovaujantis Tarptautine statistine ligų ir sveikatos problemų klasifikacija toliau — TLKdėl tiriamojo tinkamumo vidaus tarnybai ar priimtas sprendimas, nurodant ligą ar sveikatos problemą, vadovaujantis TLK, dėl pareigūno ar kursanto sveikatos sutrikdymo sunkumo masto nustatymo.

Remiantis Aprašo 4. Vidaus reikalų įstaigų personalo tarnybos arba valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys uždėti 1 laipsnio hipertenziją darbo sutartis, atliekantys personalo administravimo funkcijas toliau — vidaus reikalų įstaigų personalo tarnybos nurodytiems asmenims išduoda užpildytus ir nustatyta tvarka registruotus siuntimus atlikti specializuotąją medicininę ekspertizę 1 priedas toliau — siuntimaskurį pasirašo vidaus reikalų ministras, vidaus reikalų įstaigos ambulatorijų dėl hipertenzijos stebėjimas ar jų įgaliotas asmuo Aprašo 5 p.

Siuntime ambulatorijų dėl hipertenzijos stebėjimas būti nurodyti tiriamųjų duomenys vardas, pavardė, gimimo data, nuolatinė deklaruotoji gyvenamoji vietaekspertizės uždavinys uždaviniaivienas ar keli ekspertizės pagrindai, nurodyti aprašo 9—12 punktuose, ir Sąvado skiltis Aprašo 6 p. Pareigūnai ekspertizei siunčiami kai keičiasi profesinės rizikos sąlygos Aprašo Ekspertiniai sprendimai yra individualūs kiekvienam tiriamajam Aprašo 54 p.

Ekspertiniai sprendimai įrašomi į medicininio tikrinimo aktą, pažymą, ligos liudijimą, ekspertizės posėdžių protokolų registravimo žurnalą ir į kitas CMEK veiklos apskaitos formas Aprašo 55 p.

Vadovaujantis Aprašo 56 p. Tiriamieji su ekspertiniais sprendimais supažindinami pasirašytinai, išskyrus tuos atvejus, jeigu atsisakė pasirašyti arba jeigu nedalyvavo CMEK posėdyje. Ekspertiniai sprendimai priimami įvertinus ekspertines išvadas, Sąvade išdėstytus paaiškinimus ir atsižvelgus į šiame apraše išvardytų dokumentų turinį, vidaus tarnybos ypatybes.

Ekspertinį sprendimą sudaro diagnozės, jas atitinkantys TLK keturženkliai kodai, nustatytas ligas ar sveikatos problemas atitinkantys Sąvado punktai, skiltys, ekspertinės išvados dėl tiriamojo tinkamumo ar netinkamumo vidaus tarnybai ir psichologinė charakteristika Aprašo 66 p. Ekspertiniame sprendime pagrindine liga ambulatorijų dėl hipertenzijos stebėjimas ar sveikatos problema yra laikomi šio sprendimo turinį lemianti, daugiausia tiriamojo tinkamumo vidaus tarnybai apribojimus įtakojanti liga ir ar sveikatos problema.

Jeigu tokios ligos ir ar sveikatos problemos yra kelios, jos pagrindine liga ir ar sveikatos problema pripažįstamos visos Aprašo 69 p.

ambulatorijų dėl hipertenzijos stebėjimas

Atlikusi tiriamojo ekspertizę tik pagal Aprašo Aprašo 76 p. Jei IIo hipertenzija sėkmingai gydoma, išlieka darbingumas, pareigūnai gali būti pripažinti tinkamais tarnybai eiti pareigas, išvardytas sąvado II ir III skiltyje, atsižvelgus į pareigūno amžių ir tarnybos pobūdį.

Arterinė hipertenzija (Padidėjęs kraujo spaudimas)

Vertinant pareigūnų, sergančių IIIo hipertenzine liga su organų taikinių pažeidimu tinkamumą tarnybai, vadovaujamasi šiuo, taip pat organų taikinių pažeidimą nusakančiais sąvado punktais. Kai konstatuojama simptominė hipertenzija, vertinant tiriamojo tinkamumą tarnybai vadovaujamasi šiuo punktu ir sąvado punktais, atitinkančiais pagrindinį susirgimą.

Pareigūno tinkamumą tarnybai lemianti diagnozė turi būti ambulatorijų dėl hipertenzijos stebėjimas stacionare arba ambulatoriškai, pagrįsta susirgimą ir jo stadiją objektyvizuojančių tyrimų rezultatais.

Sąvado Pareiškėjas nukreiptas kardiologiniam ištyrimui: VEM — stebima diastolinė hipertenzija, širdies echoskopijos rezultatai — suintensyvėjusi aorta. ŠN Fkl. Oftolmologo išvados — hipertenzinė retinopatija II laipsnio. Širdies echoskopijos rezultatai parodė suintensyvėjusią aorta, tačiau duomenų už širdies HKP hipertenzinę kardiopatiją nėra. Pažymėjo, kad užsitęsusi hipertenzija gali pasireikšti organų taikinių pažeidimu: širdies kairiojo skilvelio nepakankamumas, krūtinės angina ir kt.

Tačiau nors pareiškėjui konstatuota hipertenzinė retinopatija, tačiau kitų organų taikinių pažeidimų nenustatyta. Pagal Sąvado Konstatuojant daugiau kaip vieno organo pažiedimą, šis punktas netaikomas, taikomi kiti ligą atitinkantys Sąvado punktai, kaip pvz. Indikacijų patvirtinti nurodytą diagnozę pareiškėjui stacionare nebuvo, todėl jis buvo tirtas ambulatoriškai. Pareigūnas laikinojo klausimai kardiologui, sergančiam hipertenzija dėl arterinės hipertenzijos neturėjo, jokių vaistų nevartojo.

Taigi, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta anksčiau, CMEK priėjo prie išvados, kad pareiškėjas tinkamas tolesnei vidaus tarnybai pagal Sąvado I skiltį. Nė vienos proceso šalies pateikta įrodymų interpretacija teismui nėra privaloma.

ambulatorijų dėl hipertenzijos stebėjimas

Pagal ABTĮ 86 str. Tinkamas faktinių aplinkybių vertinimas bei teisės taikymas sprendžiant ginčą yra neatsiejamai susiję.

Tik nustačius teisiškai reikšmingus faktus, kurie yra būtini tinkamam teisės taikymui, priimtas sprendimas gali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu. Pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, paneigiančių CMEK padarytas išvadas. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo atstovo teismo posėdyje išsakyta pozicija, kad vieno gydytojo vienkartinio kraujospūdžio matavimo rezultatai negali paneigti CMEK padarytos išvados.

CMEK išvada pagrįsta byloje esančiais rašytiniais įrodymais apie jo sveikatos būklę. Byloje nėra jokių duomenų, kad jis buvo nedarbingas dėl arterinės hipertenzijos. Nors pareiškėjui konstatuota hipertenzinė retinopatija, tačiau kitų organų taikinių pažeidimų jam nebuvo nustatyta.

Teismų įstatymo 33 str. Remiantis ABTĮ 13 str.

Endokrinologijos klinika

Motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus, sprendimas, t.

CMEK priskirtina kitų viešojo administravimo subjektų kategorijai, CMEK sprendimų, nors jie įrašomi į Sveikatos apsaugos ministro patvirtintų formų dokumentus, turinys turi atitikti esminius reikalavimus, kurie keliami individualiam administraciniam aktui pagal Viešojo administravimo Įstatymo 8 str.

Endokrinologijos klinika

CMEK išvada turi būti pagrįsta objektyviais duomenimis faktais ir konkrečiomis teisės aktų normomis, joje turi būti ambulatorijų dėl hipertenzijos stebėjimas išdėstyta kokie klausimai buvo sprendžiami ir kaip jie išspręsti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys byloje Nr. Ginčo atveju, ekspertinis sprendimas buvo įrašytas į SMEA 4 dalį, į CMEK ekspertinio sprendimo pagrindimą, į Pažymą, į jos patikslinimą, priimtas individualiai įvertinus pareiškėjo sveikatos būklę ir jo tinkamumą vidaus tarnybai.

Tai, kad Sąvado Be to, padaryta techninė klaida buvo ištaisyta priimant Pažymos patikslinimą. Techninių klaidų ištaisymą leidžia tiek Viešojo administravimo įstatymo 35 str.

Bylos duomenimis minėtas punktas buvo įtašytas ir ekspertinio sprendimo pagrindime, ir SMEA. CMEK, remdamasi Aprašo nuostatomis, ambulatorijų dėl hipertenzijos stebėjimas ekspertinėse sprendimuose pateikia ekspertinius atsakymus į klausimus, kurie pagal Aprašo nuostatas suformuluoti siuntime Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr.

Pareiškėjo atžvilgiu buvo taikytas Sąvado Gi pareiškėjas teismui nepateikė jokių prejudicinę reikšmę turinčių rašytinių įrodymų, kurių CMEK nebūtų įvertinusi ekspertizės ambulatorijų dėl hipertenzijos stebėjimas, ar argumentų, kad CMEK pažeidė nurodytų teisės aktų reikalavimus, kad ambulatorijų dėl hipertenzijos stebėjimas jo atžvilgiu abstraktų ekspertinį sprendimą, kad individualiai neįvertino būtent jo sveikatos būklės, jo tinkamumo vidaus tarnybai eiti pareigas pagal Sąvado I skiltį Sąvado taikymo paaiškinimų Kaip minėta, kitų pareiškėjo organų taikinių pažeidimų nustatyta nebuvo, pareiškėjas pripažino, kad dėl sveikatos būklės į medikus nesikreipė, medikamentų nevartojo, nors, anot jo, ir jautėsi blogai.

Atsakovas tinkamai taikė ir aiškino tiek materialinės, tiek procesinės teisės normas, neveikė ultra vires, priimtas aktas neprieštarauja tikslams ir uždaviniams, dėl kurių jis buvo įsteigtas. Todėl nurodytais motyvais ir kitais motyvais, vadovaujantis ABTĮ 89 str.

Pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas ABTĮ 88 str.