II skyrius – Gydytojai ir pacientai

Hipertenzijos medicininės priežiūros standartai, Medicinos etikos vadovas | Lietuvos gydytojų sąjunga

Kas yra medicinos etika? Apsvarstykite medicinos praktikos atvejus, kurie galėtų įvykti beveik kiekviename pasaulio kampelyje: 1.

Gydytojas P. Į ligoninę atvežama jauna moteris.

Ją atvežusi motina iš karto išvyksta, pranešusi priimančiai slaugytojai, kad turi prižiūrėti kitus savo vaikus. Pacientė kraujuoja iš makšties ir jaučia stiprų skausmą. Hipertenzijos medicininės priežiūros standartai skubiai atlieka dilatacijos ir grandymo procedūras ir nurodo slaugytojai išsiaiškinti, ar pacientė galės susimokėti už tolesnį gydymą ligoninėje, kol ją bus saugu išrašyti.

Pats nepakalbėjęs su paciente, gydytojas P. Gydytoją S. Ji mano, kad taip yra švaistomi sveikatos priežiūros ištekliai, bet pacientų sveikata nuo to nepagerėja.

savijauta su hipertenzija

Gydytoja nusprendžia pasakyti tokiems pacientams, kad ji daugiau nebegydys jų, jei jie ir toliau kreipsis į kitus gydytojus dėl to paties negalavimo. Gydytoja S. Gydytojas B. Jam kelia nerimą vyresniojo chirurgo elgesys operacinėje. Šis chirurgas taiko pasenusius chirurgijos metodus, dėl kurių operacijos trunka ilgiau, po operacijų pacientai patiria stipresnį skausmą ir ilgiau sveiksta.

Be to, vyresnysis chirurgas dažnai šiurkščiai juokauja apie pacientus ir savo juokeliais akivaizdžiai vargina jam asistuojančias slaugytojas.

gudobelė hipertenzijai gydyti

Kaip jaunesnysis personalo narys, gydytojas B. Vis dėlto jis jaučia, kad šioje situacijoje turėtų ko nors imtis. Į mažo miestelio bendrosios praktikos gydytoją T. Gydytoja kviečiama dalyvauti naujo nesteroidinio vaisto nuo uždegimo, skirto osteoartritui gydyti, klinikiniame tyrime.

Jai pasiūloma tam tikra pinigų suma už kiekvieną į tyrimą įtrauktą pacientą.

SMTO atstovas ją tikina, kad yra gauti visi tyrimui reikalingi leidimai, taip pat ir etinės priežiūros komiteto patvirtinimas. Gydytoja T. Daugiau nieko neklausinėdama apie mokslinius ar etinius tyrimo aspektus, ji priima šį pasiūlymą.

Сьюзан хотелось потянуть шефа назад, в безопасность его кабинета. В кромешной тьме вокруг ей виделись чьи-то лица. На полпути к «ТРАНСТЕКСТУ» тишина шифровалки нарушилась.

A Contract Research Organization C. Kiekvienas iš šių atvejų skatina etinius apmąstymus. Šiose situacijose keliami ne moksliniai ar techniniai klausimai, pavyzdžiui, kaip gydyti diabetą ar atlikti dvigubo šuntavimo operaciją, bet su gydytojo elgesiu ir sprendimų priėmimu susiję klausimai apie vertybes, teises ir pareigas.

Su tokio pobūdžio klausimais gydytojai susiduria taip pat dažnai kaip ir su moksliniais ar techniniais. Medicinos praktikoje, nepriklausomai nuo specializacijos ar situacijos, į kai kuriuos klausimus atsakyti yra daug lengviau negu spręsti etines problemas.

Atstatyti nesudėtingai lūžusį kaulą arba susiūti paprastą plėštinę žaizdą nėra sunku gydytojams, įpratusiems atlikinėti šias procedūras. Taip pat ir etiniai klausimai medicinoje ne visi vienodai sudėtingi.

Į kai kuriuos iš jų galima palyginti lengvai atsakyti, nes yra priimtas bendras sutarimas dėl to, kaip teisingai pasielgti atitinkamoje situacijoje pavyzdžiui, gydytojas visada turi gauti paciento sutikimą būti tiriamuoju asmeniu. Kiti klausimai yra kur kas sudėtingesni, ypač tie, kurių atžvilgiu nėra sutarimo arba kai bet kuri problemos sprendimo alternatyva turi trūkumų pavyzdžiui, svarstant nepakankamų sveikatos priežiūros išteklių klausimą.

Taigi kas būtent yra etika ir kaip ji padeda gydytojams spręsti panašaus pobūdžio klausimus? Paprastai kalbant, etika yra mokslas apie moralę — kruopščiai ir metodiškai atliekama moralinių sprendimų ir žmogaus veiklos nesvarbu — buvusios, esamos ar būsimos refleksija bei analizė. Moralė yra žmogaus priimamų sprendimų ir jo elgsenos vertybinis matmuo.

Remdamiesi anksčiau minėtais apibrėžimais, galime teigti, kad etika yra tai, ką mes žinome, o moralė — tai, ką mes darome. Etika ir moralė yra glaudžiai susijusios: etika siekia pateikti žmonėms racionalius moralumo kriterijus, kuriais remdamiesi jie galėtų apsispręsti ir elgtis būtent taip, o ne kitaip. Kadangi etika nagrinėja visus žmogaus elgesio ir sprendimų priėmimo aspektus, tai yra labai plati ir sudėtinga mokslinių tyrinėjimų sritis, apimanti hipertenzijos medicininės priežiūros standartai krypčių arba temų.

Šio vadovo dėmesio centre yra medicinos etika — etikos kryptis, nagrinėjanti moralinius klausimus medicinos praktikoje. Medicinos etika yra susijusi su bioetika biomedicinos etikatačiau jos nėra tapačios.

Medicinos etika daugiausia nagrinėja medicinos praktikos problemas, o bioetika yra labai plati disciplina: ji analizuoja bendresnius, su biologijos mokslų raida susijusius etinius klausimus. Bioetika skiriasi nuo medicinos etikos dar ir tuo, kad nereikalauja pripažinti tam tikrų tradicinių vertybių, kurios, kaip matysime antrame skyriuje, yra kertinės medicinos etikoje.

Medicinos etika, kaip akademinė disciplina, turi savo specialią terminologiją, nes daug sąvokų yra perimta iš filosofijos.

  • Блестящий замысел.
  • Сказал, что «ТРАНСТЕКСТ» работает в обычном темпе.
  • Medicinos etikos vadovas | Lietuvos gydytojų sąjunga
  • Pasveiksta po hipertenzijos per tris savaites
  • Беккер кивнул.

Kadangi šio vadovo skaitytojai gali ir neturėti filosofijos pagrindų, pačiame tekste arba vadovo pabaigoje esančiame žodynėlyje pateikiami pagrindinių sąvokų apibrėžimai. Kodėl reikia studijuoti medicinos etiką? Visi šie argumentai yra iš dalies, bet tik iš dalies, pagrįsti. Viso pasaulio medicinos mokyklose vis geriau suvokiama, kad jos turi skirti daugiau laiko ir lėšų savo studentų etikai lavinti. Šiuo požiūriu medicinos mokyklas smarkiai skatino ir palaikė tokios organizacijos kaip Pasaulio medicinos asociacija ir Pasaulio medicinos mokymo federacija žr.

Skaitant šį vadovą turėtų paaiškėti, kokią reikšmingą vietą medicinos mokymo procese užima medicinos etika.

galvos skausmai su hipertenzijos distonija

Tiesiog galima ir ką daryti su hipertenzija, kad etika yra ir visada buvo esminis medicinos praktikos komponentas. Etikos principai, tokie kaip pagarba asmeniui, informuoto asmens sutikimas ir konfidencialumas, sudaro gydytojo ir paciento santykių esmę.

Kita vertus, šių principų taikymas tam tikrose situacijose dažnai yra problemiškas: gydytojai, pacientai, jų šeimų nariai ir kiti sveikatos priežiūros darbuotojai gali nesutarti dėl geriausio tos situacijos sprendimo. Etikos studijos padeda medicinos studentams susipažinti su sudėtingomis situacijomis ir ieškoti racionalių jų hipertenzijos medicininės priežiūros standartai būdų bei vadovautis tam tikrais principais.

Etika taip pat svarbi nagrinėjant gydytojų santykius su savo kolegomis, su visuomene bei atliekant mokslinius medicinos tyrimus. Medicinos etika, medicininis profesionalizmas, žmogaus teisės ir teisė Etika, kaip matysime pirmame skyriuje, yra neatsiejama medicinos dalis jau nuo Hipokrato laikų.

Senovės graikų hipertenzijos medicininės priežiūros standartai Hipokratas, gyvenęs V amžiuje prieš mūsų erą, laikomas medicinos etikos pradininku. Hipokratas suformulavo medicinos, kaip profesijos, sampratą, pagal kurią gydytojai viešai pasižada pirmenybę teikti pacientų, o ne savo pačių interesams plačiau apie tai skaitykite trečiame skyriuje. Šiame vadove taip pat bus atskleistas akivaizdus etikos ir profesinės veiklos ryšys.

Pastaruoju metu medicinos etikai didelę įtaką daro pokyčiai, vykstantys žmogaus teisių srityje.

 А также здравый смысл! - отрезала. - Кто знает… - Хейл театрально вздохнул.

Pliuralistiniame, įvairias kultūras jungiančiame bei skirtingas moralines tradicijas pripažįstančiame pasaulyje tarptautinis sutarimas svarbiausiais žmogaus teisių klausimais gali sudaryti medicinos etikos pagrindus, priimtinus visų tautų ir kultūrų atstovams. Be to, gydytojai dažnai susiduria su medicinos problemomis, atsirandančiomis dėl tokių žmogaus teisių pažeidimų kaip priverstinė migracija ar kankinimai. Medikams labai aktualios yra diskusijos apie tai, ar teisė į sveikatos priežiūrą yra viena iš žmogaus teisių; juk atsakymas į šį klausimą iš esmės lemia, kas vienoje ar kitoje šalyje gaus reikiamą sveikatos priežiūrą.

Šiame vadove bus nuodugniai svarstomi žmogaus teisių aspektai, darantys poveikį medicinos praktikai. Medicinos etika yra neatsiejama ir nuo teisės.

inkstų arterijos stenozės hipertenzijos gydymas

Dauguma šalių turi įstatymus, kurie apibrėžia, kaip gydytojai privalo spręsti pacientų priežiūros ir medicininių tyrimų metu iškylančias etines problemas. Be to, kiekvienoje šalyje už medicinos licencijavimą ir priežiūrą atsakingos institucijos turi teisę imtis tam tikrų sankcijų, o pasitaikius etikos pažeidimų, jas taikyti gydytojams.

Medicinos etikos vadovas

Tačiau etika ir teisė nėra visiškai tas pats. Palyginti su teise, etika dažniausiai nurodo aukštesnius elgesio standartus, o kai kuriais atvejais etikos požiūriu gydytojai turėtų ignoruoti įstatymus, jei šie reikalautų elgtis neetiškai.

  1. Geriausia hipertenzija ir nugata
  2.  - Почему вы считаете, будто Танкадо не знал, что на него совершено покушение.
  3. Стратмор покачал головой: - Больше никто не знает о существовании кольца.

Dar daugiau, skirtingų šalių įstatymai gali smarkiai skirtis, tačiau etika yra taikoma nepriklausomai nuo šalies ir tautinių skirtumų. Būtent todėl šio vadovo pagrindinis objektas yra etika, o ne teisė. Mokslas tiria tai, ką galima stebėti ir matuoti, o kompetentingas gydytojas atpažįsta ligos ar negalavimo simptomus ir žino, kaip sugrąžinti žmogui sveikatą.

Tačiau mokslu paremta medicina turi savo ribas, ypač kalbant apie žmogaus individualumą, kultūrą, religiją, laisvę, teises ir pareigas. Medicina kaip menas pasireiškia taikant medicinos mokslo ir technologijų laimėjimus konkretiems pacientams, šeimoms ir bendruomenėms, tarp kurių hipertenzijos medicininės priežiūros standartai dviejų vienodų.

Dauguma skirtumų tarp asmenų, šeimų ir bendruomenių yra nefiziologiniai.

ar galima valgyti pupeles su hipertenzija

Tačiau būtent sugebėjimas atpažinti šiuos skirtumus ir gebėjimas atitinkamai į juos reaguoti yra ta sritis, kurioje menai, humanitariniai ir socialiniai mokslai kartu su etika atlieka svarbiausią vaidmenį.

Iš tikrųjų kitų mokslų duomenys ir patirtis praturtina pačią etiką: pavyzdžiui, klinikinės dilemos pristatymas teatro scenoje gali daug labiau paskatinti etinius svarstymus ir pačios problemos analizę nei paprastas tokio atvejo aprašymas.

Kiek yra tokių rodiklių? Iš viso PAASP įstaigos yra skatinamos už gerus darbo rezultatus: pagal 16 šeimos gydytojo komandai taikomų rodiklių, 1 gerų pirminės odontologinės pagalbos rezultatų rodiklį ir 1 gerų pirminės psichikos sveikatos priežiūros rezultatų rodiklį, kurie apima profilaktinių priemonių taikymą, lėtinių ligų priežiūrą, racionalų antimikrobinių vaistų skyrimą, prevencijos priemonių vykdymą ir kt. Kokie yra gerų darbo rezultatų rodikliai?

Šiame vadove pateikiamos tik įvadinės medicinos etikos žinios ir kai kurie pagrindiniai klausimai. Taigi šiuo leidiniu siekiama padėti Jums suprasti etinių aspektų svarbą medicinoje ir ypač paskatinti ieškoti mūsų pačių praktikoje iškylančių etinių hipertenzijos medicininės priežiūros standartai sprendimo. Priede Hipertenzijos medicininės priežiūros standartai pateiktas medicinos etikos šaltinių sąrašas padės Jums pagilinti savo žinias šioje srityje.

I skyrius — Pagrindiniai medicinos etikos bruožai.