konkurso taisyklės
 1. Bendrosios sąlygos
  1. Konkurso organizatorius VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, įmonės kodas 126125624, adresas S.Konarskio g. 13, Vilnius 03109 (toliau – CVPA).
  2. CVPA moksleivių idėjų kultūros objektams rinkimo konkursas (toliau – konkursas) vyksta visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje internetine prieiga.
  3. Konkursas vyksta 2020 m. liepos 20 d. – lapkričio 26 d. (toliau – konkurso laikotarpis), dviem etapais. Pirmas etapas vyko kartu su objektų balsavimo konkursu (rinkiskultura.lt svetainėje liepos 20 d. – rugpjūčio 26 d.). Jo metu dalyviai, balsuodami už kultūros objektus, teikė idėjas. Antru etapu skelbiamas papildomas idėjų teikimas. Papildomas idėjų teikimas vyksta nuo 2020 m. lapkričio 5 iki lapkričio 26 dienos (imtinai).
  4. Konkurse gali dalyvauti visi moksleiviai 14-18 metų amžiaus (toliau – dalyvis).
 2. Konkurso vykdymo procedūra, dalyvavimo sąlygos
  1. Konkurse dalyvauja visos idėjos, dalyvių pateiktos projekto svetainėje www.rinkiskultura.lt laikotarpiu nuo liepos 20 d. iki lapkričio 26 dienos (imtinai). Norėdamas dalyvauti antrame konkurso etape dalyvis turi:
   1. Projekto svetainėje esančioje formoje pateikti konkrečiam objektui skirtą arba bendrinę idėją, kaip būtų galima kultūrinius objektus paversti patrauklesniais jaunimui.
   2. Vieno dalyvių teikiamų idėjų skaičius nėra ribojamas. Antrame konkurso etape papildomai gali dalyvauti ir pirmame etape jau dalyvavę dalyviai;
   3. Užpildžius privalomą idėjų teikimo laukelį, užpildyti konkurso dalyvio registracijos formą ir pateikti kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, sutikimą su žaidimo nuostatomis bei patvirtinimą apie amžių.
  2. Pasibaigus konkurso laikotarpiui, organizatoriai atrinks originaliausių (labiausiai išsiskyrusių, nematytų, įgyvendinamų, pritaikytų jaunimo auditorijai) idėjų autorius ir juos apdovanos prizais.
  3. Bet koks bandymas klastoti, keisti, kurti netikrus duomenis ar atlikti kitus veiksmus, kurie gali daryti neigiamą įtaką konkursui ar sukelti žalą CVPA ir / ar kitiems asmenims, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Prizų fondas
  1. Konkurso prizas – kampanijos atributika puoštas krepšys – 20 laimėjimų.
 4. Laimėtojų nustatymas ir prizų atsiėmimas
  1. Įvykdę šių taisyklių 2.1 punkte nurodytus reikalavimus, 3.1 punkte nurodyto prizo laimėtojai bus išrinkti organizatorių sprendimu. Apie prizo laimėjimą laimėtojai bus informuojami nurodytu el. pašto adresu.
  2. Prizų skaičius ir laimėtojų nustatymo datos:
   – Prizai: krepšiai;
   – Prizų skaičius: 20;
   – Laimėtojų paskelbimas: 2020 m. lapkričio 27 dieną.
  3. Informacija apie privalomą registraciją siekiant nustatyti laimėtojus:
   1. konkurse gali dalyvauti visi ne vėliau kaip iki žaidimo pabaigos, lapkričio 26 dienos, 00:00 val. (vidurnakčio) užsiregistravę ir idėją pateikę dalyviai.
  4. Informaciją apie prizo atsiėmimą laimėtojai gaus nurodytu el. pašto adresu. Norėdami atsiimti prizą, prizo laimėtojai turi nurodyti gyvenamosios vietos adresą, kuriuo bus pristatytas prizas. Gyvenamosios vietos adresą laimėtojas turi nurodyti gavęs pranešimą apie laimėjimą konkursui pasibaigus.
  5. Jei prizo laimėtojas nesureaguoja į informaciją apie laimėto prizo pristatymo sąlygas po laimėjimo paskelbimo, nenurodo gyvenamosios vietos adreso, kuriuo bus pristatomas prizas arba nustatytais terminais ir sąlygomis nepasinaudoja teise į prizą, laimėtojas praranda teisę į prizą ir CVPA gali jį naudoti
   savo nuožiūra. Laimėtojas turi atsakyti į laišką apie prizo laimėjimą per 7 darbo dienas nuo jo gavimo.
  6. CVPA nėra atsakinga už atvejus, kai teisė gauti / panaudoti prizą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo, panaudojimo tvarkos ir terminų pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.
 5. Asmens duomenys
  1. Duomenų valdytojas – CVPA. Įgyvendindama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, CVPA yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas (DAP), kuris užtikrina, kad CVPA tinkamai taikytų asmens duomenų apsaugos teisės aktus: Erika Patupytė; e.patupye@cvpa.lt; 8 5 274 8730
  2. Duomenų tvarkytojas – agentūra UAB „Idea Prima“ (toliau – agentūra), įmonės kodas 126093354, adresas Pranciškonų g. 1, Vilnius 01133, kuri tvarko CVPA valdomus asmens duomenis pagal CVPA nurodymus ir sudarytas paslaugų teikimo sutartis.
  3. Informacija apie tai, kaip agentūra tvarkys dalyvių asmens duomenis, pateikiama žemiau:
   1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: konkurso vykdymas; – Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: sutartis, kurios šalimi dalyvis tampa registruodamas savo duomenis internetinėje svetainėje; – Duomenų subjekto kategorija: dalyvis; – Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, amžius, gyvenamosios vietos adresas (tik laimėtojo, jo pasirinkimu); – Duomenų tvarkymo terminas: 7 darbo dienos po prizo atsiėmimo arba po termino atsiimti prizą pasibaigimo (jei prizas neatsiimtas); – Duomenų pateikimo privalomumas: duomenis privaloma pateikti pagal konkurso taisykles, jų nepateikus, agentūra negalės nustatyti, ar yra išpildytos žaidimo sąlygos ir identifikuoti laimėtojo.
   2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: laimėtojų paskelbimas;
    – Duomenų saugojimo terminas: 5 metai; – Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: sutikimas; – Duomenų subjekto kategorija: laimėjęs dalyvis; – Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė – Duomenų pateikimo privalomumas: dalyvis neprivalo sutikti su jo vardo ir pavardės skelbimu, tačiau dėl žaidimo organizavimo skaidrumo dalyviai skatinami skelbti šiuos duomenis.
   3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: buhalterinės apskaitos tvarkymas; – Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: teisinė prievolė; – Duomenų subjekto kategorija: laimėjęs dalyvis; – Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, informacija apie laimėtą prizą; – Duomenų tvarkymo terminas: 10 metų; – Duomenų pateikimo privalomumas: duomenys yra privalomi tvarkyti pagal galiojančius teisės aktus.
 6. Baigiamosios nuostatos
  1. Konkurso dalyviui tenka bet kokios kitos išlaidos, priklausančios nuo asmeninės žaidimo dalyvio situacijos, taip pat susijusios su dalyvavimu žaidime, prizo atsiėmimu bei tolesniu prizo naudojimu.
  2. CVPA nėra atsakinga už dalyvio duomenų gavimą, siuntimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, kurių CVPA negali kontroliuoti. CVPA nėra atsakinga už techninius sutrikimus, sistemos ar internetinės svetainės gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo žaidime galimybės ar naudojimasis internetine svetaine.
  3. CVPA pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš žaidimo asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia taikytinus teisės aktus ar konkurso taisykles bei sąlygas.
  4. CVPA ir kitų įmonių, kurios organizuoja žaidimą, darbuotojai, t. y. UAB „Idea Prima”, negali dalyvauti šiame žaidime.
  5. CVPA pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles, apie pakeitimus paskelbdama internetinėje svetainėje.
Apie Projektą

CPVA iniciatyva 2020 m. vyko moksleiviams skirta edukacinė kampanija „Rink(is) kultūrą“. Gimnazistai buvo kviečiami balsuoti už jiems patraukliausius ES investicijomis modernizuojamus kultūros objektus, taip pat skatinami dalintis idėjomis, kaip didinti jų patrauklumą, kad šalies kultūros įstaigos pritrauktų daugiau jaunų lankytojų. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

„Rink(is) kultūrą“ projekto tikslas – supažindinti moksleivius su jų regione esančiais Europos Sąjungos lėšomis atnaujintais kultūros objektais, jų įvairove, paskatinti jaunimą dažniau lankytis muziejuose, teatruose, bibliotekose, sodybose, leisti juose laisvalaikį, įsitraukti į siūlomas edukacines ir kitas programas.

Vasarą moksleiviai rinko savo regionuose populiariausius traukos centrus, o rudenį atėjo laikas kūrybai. Kvietėme visus moksleivius teikti pasiūlymus, kaip paversti Lietuvos muziejus, parkus, bibliotekas bei kitus kultūrinius objektus – dar patrauklesniais ir smagesniais lankytojams.

Visi 14-18 m. moksleiviai nuo 2020 m. lapkričio 5 d. iki lapkričio 26 d. galėjo dalintis savo mintimis. Patys kūrybingiausi, labiausiai išsiskiriantys, jaunimo auditorijai pritaikyti ir įgyvendinami pasiūlymai bei jų autoriai buvo apdovanoti originalaus dizaino „Rink(is) kultūrą“ stilingais krepšiais.

Dalinamės atrinktų idėjų sąrašu:

Konkurso taisyklės
 1. Bendrosios sąlygos
  1. Konkurso organizatorius VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, įmonės kodas 126125624, adresas S.Konarskio g. 13, Vilnius 03109 (toliau – CVPA).
  2. CVPA moksleivių idėjų kultūros objektams rinkimo konkursas (toliau – konkursas) vyksta visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje internetine prieiga.
  3. Konkursas vyksta 2020 m. liepos 20 d. – lapkričio 26 d. (toliau – konkurso laikotarpis), dviem etapais. Pirmas etapas vyko kartu su objektų balsavimo konkursu (rinkiskultura.lt svetainėje liepos 20 d. – rugpjūčio 26 d.). Jo metu dalyviai, balsuodami už kultūros objektus, teikė idėjas. Antru etapu skelbiamas papildomas idėjų teikimas. Papildomas idėjų teikimas vyksta nuo 2020 m. lapkričio 5 iki lapkričio 26 dienos (imtinai).
  4. Konkurse gali dalyvauti visi moksleiviai 14-18 metų amžiaus (toliau – dalyvis).
 2. Konkurso vykdymo procedūra, dalyvavimo sąlygos
  1. Konkurse dalyvauja visos idėjos, dalyvių pateiktos projekto svetainėje www.rinkiskultura.lt laikotarpiu nuo liepos 20 d. iki lapkričio 26 dienos (imtinai). Norėdamas dalyvauti antrame konkurso etape dalyvis turi:
   1. Projekto svetainėje esančioje formoje pateikti konkrečiam objektui skirtą arba bendrinę idėją, kaip būtų galima kultūrinius objektus paversti patrauklesniais jaunimui.
   2. Vieno dalyvio teikiamų idėjų skaičius nėra ribojamas. Antrame konkurso etape papildomai gali dalyvauti ir pirmame etape jau dalyvavę dalyviai;
   3. Užpildžius privalomą idėjų teikimo laukelį, užpildyti konkurso dalyvio registracijos formą ir pateikti kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, sutikimą su žaidimo nuostatomis bei patvirtinimą apie amžių.
  2. Pasibaigus konkurso laikotarpiui, organizatoriai atrinks originaliausių (labiausiai išsiskyrusių, nematytų, įgyvendinamų, pritaikytų jaunimo auditorijai) idėjų autorius ir juos apdovanos prizais.
  3. Bet koks bandymas klastoti, keisti, kurti netikrus duomenis ar atlikti kitus veiksmus, kurie gali daryti neigiamą įtaką konkursui ar sukelti žalą CVPA ir / ar kitiems asmenims, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Prizų fondas
  1. Konkurso prizas – kampanijos atributika puoštas krepšys – 20 laimėjimų.


skaityti toliauLaimėk